Zákaznícka karta

Zákaznícka karta BioTech USA - zľava 10%

Nárok na získanie zákazníckej karty má zákazník, u ktorého súčet jednotlivých nákupov v predajniach BioTech USA Šport Život Zdravie Centrum za obdobie maximálne tri mesiace dosiahne 100 EUR.

Pre držiteľa zákazníckej karty platí zľava 10% na tovar v sieti predajní
BioTech USA Šport Život Zdravie Centrum.

(Zľavu na kartu nie je možné sčítať s inými zľavami, a nevzťahuje sa na akciový tovar.)
 

Zákaznícka karta    Zákaznícka karta

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA ZÁKAZNÍCKEJ KARTY BioTech USA

Nárok na získanie zákazníckej karty má zákazník, u ktorého súčet jednotlivých nákupov v predajniach BioTech USA Šport Život Zdravie Centrum za obdobie maximálne tri mesiace dosiahne 100 EUR.

Zákazník vyplní údaje na žiadosti o vydanie zákazníckej karty. Zákaznícka karta BioTech USA mu bude vydaná priamo v predajni, alebo zaslaná poštou na adresu uvedenú v žiadosti do 15 dní od dátumu vyplnenia žiadosti.

Pre držiteľa zákazníckej karty BioTech USA platí zľava 10% na výživové doplnky BioTech USA, Brutal a Universal v sieti predajní BioTech USA Šport Život Zdravie Centrum. Zľavu na kartu nie je možné sčítať s inými zľavami, a nevzťahuje sa na akciový tovar.

Karta platí do odvolania. Karta je majetkom MLO SLOVAKIA, s.r.o. a môže byť použitá len oprávneným držiteľom.

Žiadateľ o vydanie zákazníckej karty BioTech USA súhlasí, aby údaje uvedené v žiadosti boli použité na spracovanie a uchovávanie firmou MLO SLOVAKIA, s.r.o. za účelom vedenia účtovníctva, evidencie o zákazníkoch a na marketingové účely. Niektoré údaje majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Žiadateľ môže svoje údaje kedykoľvek zmeniť písomne na adrese spoločnosti listom alebo e-mailom na mloslovakia@mloslovakia.sk. Údaje o žiadateľovi nebudú poskytované tretím osobám. Žiadateľ súhlasí, aby dostával informácie o akciách a novinkách od MLO SLOVAKIA, s.r.o. prostredníctvom e-mailu, SMS alebo poštou.

Tieto všeobecné podmienky používania zákazníckej karty BioTech USA sú platné od 1.3.2014 až do vydania nových podmienok alebo zrušenia platnosti zákazníckej karty. Všeobecné podmienky používania zákazníckej karty BioTech USA môžu byť kedykoľvek upravené a výhody, vyplývajúce z používania karty zrušené jednostranne zo strany MLO SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadna úprava, ani zrušenie karty nedáva držiteľovi právo na odškodné.

> Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov
 

Košík

Celkom: 0 €
Množstvo: 0 Nákupný košík
turn-arrow  UPOZORNENIE
V prípade, že na výrobku nie
je priamo nalepená etiketa
v slovenskom jazyku, slovenskú etiketu nájdete po odlepení pôvodnej etikety v mieste označenom symbolom. 

TOP 10