Zákaznícka karta

Zákaznícka karta BioTech USA - zľava 10%

Nárok na získanie zákazníckej karty má zákazník, u ktorého nákup v predajni BioTechUSA presiahne hodnotu 25 €.
Zákaznícku kartu nie je možné získať nákupom v internetovom obchode.

Pre držiteľa zákazníckej karty BioTechUSA platí zľava 10% na výrobky BioTechUSA a Brutal v sieti predajní BioTechUSA. 

(Zľavu na kartu nie je možné sčítať s inými zľavami, a nevzťahuje sa na akciový tovar.)

Zákaznícka karta
VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA ZÁKAZNÍCKEJ KARTY BioTech USA

Nárok na získanie zákazníckej karty má zákazník, u ktorého nákup v predajni BioTechUSA presiahne hodnotu 25 €.

Zákazník vyplní údaje na žiadosti o vydanie zákazníckej karty. Zákaznícka karta BioTechUSA mu bude vydaná priamo v predajni, alebo zaslaná poštou na adresu uvedenú v žiadosti do 15 dní od dátumu vyplnenia žiadosti.

Pre držiteľa zákazníckej karty BioTechUSA platí zľava 10% na výrobky BioTechUSA, Brutal a Universal v sieti predajní BioTechUSA. Zľavu na kartu nie je možné sčítať s inými zľavami, a nevzťahuje sa na akciový tovar.

Karta platí do odvolania. Karta je majetkom MLO SLOVAKIA, s.r.o. a môže byť použitá len oprávneným držiteľom.

Tieto všeobecné podmienky používania zákazníckej karty BioTech USA sú platné od 1.12.2016 až do vydania nových podmienok alebo zrušenia platnosti zákazníckej karty. Všeobecné podmienky používania zákazníckej karty BioTech USA môžu byť kedykoľvek upravené a výhody, vyplývajúce z používania karty zrušené jednostranne zo strany MLO SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadna úprava, ani zrušenie karty nedáva držiteľovi právo na odškodné.

> Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov

Košík

turn-arrow  UPOZORNENIE
V prípade, že na výrobku nie
je priamo nalepená etiketa
v slovenskom jazyku, slovenskú etiketu nájdete po odlepení pôvodnej etikety v mieste označenom symbolom. 

Sprievodca proteínmi