Získané ocenenia

 Bonitný podnik                                    Spoločensky zodpovedný podnik
MLO Slovakia - Pečať bonity   MLO Slovakia - Spoločensky zodpovedný podnik

Certifikát najvyššej dôveryhodnosti      Certifikát dôveryhodnosti
MLO Slovakia - Certifikát najvyššej dôveryhodnostibisnode

Košík

turn-arrow  UPOZORNENIE
V prípade, že na výrobku nie
je priamo nalepená etiketa
v slovenskom jazyku, slovenskú etiketu nájdete po odlepení pôvodnej etikety v mieste označenom symbolom. 

Sprievodca proteínmi