Výhercovia decembrovej súťaže

Súťaž prebiehala v predajniach BioTech USA Šport Život Zdravie Centrum od 1.12.2019 do 31.12.2019. Do súťaže sa mohol zapojiť každý zákazník, ktorý má už našu zákaznícku kartu a nakúpil v hodnote aspoň 5 € alebo urobil jednorazový nákup nad 25 € a následne získal zákaznícku kartu, vyplnil anketový lístok a tým mal možnosť získať poukážku na nákup v hodnote 20 €. Počet anketových lístkov na jedného zákazníka nebol obmedzený. Zo všetkých zúčastnených z celého Slovenska bolo vyžrebovaných 10 výhercov.

Žrebovanie sa uskutočnilo 15.1.2020. Výhercovia poukážku obdržia poštou a môžu ju uplatniť v ktorejkoľvek z 25 predajní BioTechUSA na Slovensku do 15.2.2020.

Výhercom srdečne blahoželáme!

Zoznam výhercov:

1. Dominik H., okres Poprad, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx954
2. Ľudmila K., okres Prešov, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx085
3. Jozef P., okres Trenčín, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx496
4. Radovan S., okres Malacky, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx227
5. Ondrej R., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx702
6. Zuzana D., okres Dunajská Streda, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx077
7. Bohumi F., okres Malacky, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx302
8. Martina Š., okres Lučenec, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx864
9. Martina B., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx111
10. Veronika L., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx159

Košík

turn-arrow  UPOZORNENIE
V prípade, že na výrobku nie
je priamo nalepená etiketa
v slovenskom jazyku, slovenskú etiketu nájdete po odlepení pôvodnej etikety v mieste označenom symbolom. 

Sprievodca proteínmi