Výhercovia januárovej súťaže

Súťaž prebiehala v predajniach BioTech USA od 1.1.2020 do 31.1.2020. Do súťaže sa mohol zapojiť každý zákazník, ktorý má už našu zákaznícku kartu a nakúpil v hodnote aspoň 5 € alebo urobil jednorazový nákup nad 25 € a následne získal zákaznícku kartu, vyplnil anketový lístok a tým mal možnosť získať poukážku na nákup v hodnote 50 €. Počet anketových lístkov na jedného zákazníka nebol obmedzený. Zo všetkých zúčastnených z celého Slovenska boli vyžrebovaní 3 výhercovia.

Žrebovanie sa uskutočnilo 14.2.2020. Výhercovia poukážku obdržia poštou a môžu ju uplatniť v ktorejkoľvek z 25 predajní BioTechUSA na Slovensku do 15.3.2020.

Výhercom srdečne blahoželáme!

Zoznam výhercov:

1. Marián B., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx351
2. Peter Š., okres Trenčín, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx918
3. Maxim K., okres Gelnica, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx325

Košík

turn-arrow  UPOZORNENIE
V prípade, že na výrobku nie
je priamo nalepená etiketa
v slovenskom jazyku, slovenskú etiketu nájdete po odlepení pôvodnej etikety v mieste označenom symbolom. 

Sprievodca proteínmi