Výhercovia júlovej súťaže

Súťaž prebiehala v predajniach BioTech USA Šport Život Zdravie Centrum od 1.7.2019 do 31.7.2019. Do súťaže sa mohol zapojiť každý zákazník, ktorý má už našu zákaznícku kartu a nakúpil v hodnote aspoň 5 € alebo urobil jednorazový nákup nad 25 € a následne získal zákaznícku kartu, vyplnil anketový lístok a tým mal možnosť získať poukážku na nákup v hodnote 20 €. Počet anketových lístkov na jedného zákazníka nebol obmedzený. Zo všetkých zúčastnených z celého Slovenska bolo vyžrebovaných 10 výhercov.

Žrebovanie sa uskutočnilo 15.8.2019. Výhercovia poukážku obdržia poštou a môžu ju uplatniť v ktorejkoľvek z 24 predajní BioTechUSA na Slovensku do 15.9.2019.

Výhercom srdečne blahoželáme!

Zoznam výhercov:

1. Richard T., okres Nitra, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx781
2. Markéta P., okres Dunajská Streda, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx757
3. Ján T., okres Bratislava, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx712
4. Peter A., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx418
5. Henrieta K., okres SLevice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx036
6. Štefan Ž., okres Trenčín, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx550
7. Ján K., okres Partizánske, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx329
8. Patrik B., okres Nové Zámky, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx990
9. Lukáš M., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx740
10. Ján K., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx993

Košík

turn-arrow  UPOZORNENIE
V prípade, že na výrobku nie
je priamo nalepená etiketa
v slovenskom jazyku, slovenskú etiketu nájdete po odlepení pôvodnej etikety v mieste označenom symbolom. 

Sprievodca proteínmi