Výhercovia novembrovej súťaže

Súťaž prebiehala v predajniach BioTech USA Šport Život Zdravie Centrum od 1.11.2019 do 30.11.2019. Do súťaže sa mohol zapojiť každý zákazník, ktorý má už našu zákaznícku kartu a nakúpil v hodnote aspoň 5 € alebo urobil jednorazový nákup nad 25 € a následne získal zákaznícku kartu, vyplnil anketový lístok a tým mal možnosť získať poukážku na nákup v hodnote 20 €. Počet anketových lístkov na jedného zákazníka nebol obmedzený. Zo všetkých zúčastnených z celého Slovenska bolo vyžrebovaných 10 výhercov.

Žrebovanie sa uskutočnilo 16.12.2019. Výhercovia poukážku obdržia poštou a môžu ju uplatniť v ktorejkoľvek z 25 predajní BioTechUSA na Slovensku do 20.1.2020.

Výhercom srdečne blahoželáme!

Zoznam výhercov:

1. Marcela P., okres Lučenec, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx129
2. Norbert T., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx678
3. Karol M., okres Nitra, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx617
4. Mikuláš H., okres Sabinov, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx569
5. Boris B., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx936
6. Eva P., okres Lučenec, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx105
7. Zsolt D., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx879
8. Strakulák M., okres Poprad, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx476
9. Mazáň M., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx183
10. Malovec M., okres Lučenec, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx136

Košík

turn-arrow  UPOZORNENIE
V prípade, že na výrobku nie
je priamo nalepená etiketa
v slovenskom jazyku, slovenskú etiketu nájdete po odlepení pôvodnej etikety v mieste označenom symbolom. 

Sprievodca proteínmi