Výhercovia septembrovej súťaže

Súťaž prebiehala v predajniach BioTech USA Šport Život Zdravie Centrum od 1.9.2019 do 30.9.2019. Do súťaže sa mohol zapojiť každý zákazník, ktorý má už našu zákaznícku kartu a nakúpil v hodnote aspoň 5 € alebo urobil jednorazový nákup nad 25 € a následne získal zákaznícku kartu, vyplnil anketový lístok a tým mal možnosť získať poukážku na nákup v hodnote 20 €. Počet anketových lístkov na jedného zákazníka nebol obmedzený. Zo všetkých zúčastnených z celého Slovenska bolo vyžrebovaných 10 výhercov.

Žrebovanie sa uskutočnilo 15.10.2019. Výhercovia poukážku obdržia poštou a môžu ju uplatniť v ktorejkoľvek z 25 predajní BioTechUSA na Slovensku do 15.11.2019.

Výhercom srdečne blahoželáme!

Zoznam výhercov:

1. Stanislav B., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx457
2. Dagmar Z., okres Košice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx813
3. Marián B., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx565
4. Kristína K., okres Sabinov, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx452
5. Kristína L., okres Lučenec, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx121
6. René K., okres Piešťany, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx658
7. Michal S., okres Žilina, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx521
8. Ernest V., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx821
9. Erik Š., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx849
10. Peter P., okres Levice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx348

Košík

turn-arrow  UPOZORNENIE
V prípade, že na výrobku nie
je priamo nalepená etiketa
v slovenskom jazyku, slovenskú etiketu nájdete po odlepení pôvodnej etikety v mieste označenom symbolom. 

Sprievodca proteínmi