Výhercovia súťaže február-máj

Súťaž prebiehala v predajniach BioTech USA od 1.2.2020 do 31.5.2020. Do súťaže sa mohol zapojiť každý zákazník, ktorý má už našu zákaznícku kartu a nakúpil v hodnote aspoň 5 € alebo urobil jednorazový nákup nad 25 € a následne získal zákaznícku kartu, vyplnil anketový lístok a tým mal možnosť získať poukážku na nákup v hodnote 50 €. Počet anketových lístkov na jedného zákazníka nebol obmedzený. Zo všetkých zúčastnených z celého Slovenska boli vyžrebovaní 3 výhercovia.

Žrebovanie sa uskutočnilo 15.6.2020. Výhercovia poukážku obdržia poštou a môžu ju uplatniť v ktorejkoľvek z 26 predajní BioTechUSA na Slovensku do 15.7.2020.

Výhercom srdečne blahoželáme!

Zoznam výhercov:

1. Iskender Y., okres Košice, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx285
2. Tamás D., okres Dunajská Streda, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx942
3. Monika O., okres Dunajská Streda, číslo zákazníckej karty xxxxxxxxxx103

Košík

turn-arrow  UPOZORNENIE
V prípade, že na výrobku nie
je priamo nalepená etiketa
v slovenskom jazyku, slovenskú etiketu nájdete po odlepení pôvodnej etikety v mieste označenom symbolom. 

Sprievodca proteínmi